Místní knihovna v Cetechovicích
Naposledy aktualizováno: 10.05.2018 15:05:56

OBRÁZEK : okn.jpg


Zřizovatelem knihovny je Obec Cetechovice

 

OBRÁZEK : cete.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střípek z historie čtenářství v obci…


…v roce 1895 vznikl v obci čtenářsko-pěvecký spolek LUMÍR.

 Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960. Sv. 6

Knihovna a současnost …

 

V současné době funkci knihovníka v obci již řadu let zastává paní Jindřiška Mozgová. Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby. Za registraci se neplatí žádný registrační poplatek. Čtenáři při první návštěvě vyplní a podepíší přihlášku, poté obdrží čtenářský průkaz (Za nezletilé děti podepisují přihlášku rodiče).

Ve stálém fondu knihovny mají čtenáři k dispozici kolem 2793 sv. Skladba knihovního fondu je velmi pestrá. Obsahuje výběr románů pro ženy, muže, detektivky, historické romány. Je zde i výběr z populárně naučné literatury. Na své si přijdou děti i mládež. Pro ně jsou tu připraveny pohádky, dívčí romány, dobrodružné knihy, příběhy o dětech a pod. Knihovní fond je pravidelně doplňován novými knihami nakoupených z prostředků obce. Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností tisku a přístupu k síti Internet – zdarma ve výpůjčních hodinách.


(Pokyny pro využívání výpočtní techniky v knihovně)


Knihovna úzce spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska-příspěvkovou organizací, která poskytuje regionální služby. Regionální funkce jsou financovány z finančních prostředků Zlínského kraje. Kromě metodické a konzultační činnosti pracovníci Knihovny Kroměřížska pomáhají s revizemi a aktualizacemi knihovního fondu. Knihovna Kroměřížska poskytuje 2× do roka výměnné soubory knih, které jsou žánrově velmi pestré a obohacují nabídku knižních  novinek.

 MZ


 OBRÁZEK : pecet.jpg

Vybraná regionální literatura

z katalogu Knihovny Kroměřížska

OBRÁZEK : pecet.jpg 


AN=ČLÁNKY                                    KN=KNIHY

 


Knihovna v číslech

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Registrovaných čtenářů  
 14  12 8 8 8 10
Návštěvníků celkem  182  181 161 144 92 144
Výpůjček celkem  565  582 564 779 537 1000

 


 
Proces zabral 0.0039 sekund času a 0.71MB paměti.